Voortplantings - en hospitalisatiecentrum voor paarden.